• Individuální a skupinové vedení

Podstatou je vedení rozhovoru mezi klientem a psychologem, při kterém klient hovoří o svých problémech a motivech (přání, potřeby, cíle…) a psycholog mu aktivně naslouchá.

Prakticky to znamená, že vhodně volenými otázkami, pomáhá klientovi hledat řešení, podchycuje jeho nápady, návrhy…, nebo je v souladu s projevy klienta (jeho mimika, gestikulace, řeč, …) spoluvytváří.

  • Párové vedení

Je obdobou vedení skupinového s tím, že psycholog pracuje s párem.

Nejčastěji párově řeší své problémy partneři, manželé a mezigeneračně děti s rodiči.

  • Mediace

Jde o specifickou formu párového vedení při řešení sporů, při kterém se účastníci (např. rozvádějící se manželé, matka/otec s dcerou/synem) pod vedením mediátora (psychologa) snaží nekonfliktně (klidně/pokojně) a dohodou, čili k oboustranné spokojenosti vyřešit problémy/spory, vyplývající s jejich aktuální situace či vztahu, které mezi sebou mají (např. Rozvádějící se manželé se domlouvají o následné péči o děti, mimosoudním vyrovnání majetku…)

  • Facilitace

Je specifická forma vedení skupiny, která výrazně zefektivňuje její rozhodování při složitých jednáních, poradách, rozhodováních, přestože je ve skupině například nedostatečná komunikace, nedorozumění či nejasnosti mezi jejími členy.

  • Školní poradenství

Jde o konzultace a odborné vedení klienta v oblasti výchovy a vzdělání.

Školní zralost, studijní a výchovné problémy, studijní předpoklady apod.

  • Hypnoterapie (hypnóza)

Spočívá v psychomotorickém (tělesné a psychické) uvolnění klienta, při kterém je za asistence psychologa výrazně efektivněji než v běžném stavu schopen pozitivně ovlivňovat své vlastní chování, prožívání a myšlení – napravovat různé psychické bloky koktavost, fobie, strachy, negativní nálady, nežádoucí vzpomínky z dětství, nízké sebevědomí

  • Krizová intervence

Jde o okamžitou psychologickou pomoc v situaci, kdy ji člověk naléhavě potřebuje.

  • Psychologická diagnostika (psychologické vyšetření)

Nástroji této metody jsou psychologické testy a dotazníky, jejichž prostřednictvím psycholog velmi rychle a přesně analyzuje aktuální psychický stav klienta – jak se právě cítí (jak prožívá sebe a okolí – rodina, práce…), jak myslí (jak přemýšlí o sobě, své situaci, o jiných lidech), jaké má tendence chování a jednání (jak se aktuálně chová k sobě, k druhým; co by nejraději dělal, jaký vztah má k práci, rodině a jak se zde chová, jak jedná… ; jeho osobnostní profil, motivaci či schopnosti).

  • Lektorská činnost a přednášky

Vedení přednášek a prožitkových zaměstnání dle zakázky zadavatele.