Provozování mimoškolních činností pro děti a mládež

  • volnočasové, výchovné, vzdělávací, tělovýchovné a sportovní aktivity pro děti a mládež
  • aktivní hlídání dětí, tzn. hlídání s programem na míru podle věku a potřeb dítěte

Provozování kulturně vzdělávacích a sportovních činností pro kolektivy/skupiny dospělých

  • kurzy, školení, rektorské činnosti zaměřené na vytváření, upevňování a zkvalitnění pracovních/firemních kolektivů/skupin