Kdo jsem

Profilová fotografie

RSDr. Mgr. Zbyněk Domin

Jsem psycholog, pedagog a výchovný poradce s více než dvaceti pětiletou praxí.

Mou specializací je individuální, skupinové a rodinné vedení dětí, mladých lidí a dospělých ve složitých životních situacích či v případě, že se chtějí lépe poznat nebo rozvíjet své schopnosti a dovednosti.

Jsem přesvědčen, že si každý člověk dokáže pomoci ve většině životních situacích a osobnostních problémech svého života sám, ALE s odborným nezávislým vedením dosáhne svého cíle — spokojenosti, psychického a fyzického zdraví podstatně dříve!

Může tak ušetřit měsíce, roky i desetiletí hledání, trápení se…

Rád Vás odborně povedu podle obecně platných poznatků psychologie.

V průběhu naší spolupráce jste vy ten, kdo zadává, co chce či potřebuje řešit, tzn. cíl a já ten, kdo Vám s řešením/cílem pomáhá/vede Vás k němu.


Strukturovaný životopis / Curriculum vitae

Osobní údaje

Titul, jméno a příjmení — RSDr. Mgr. Zbyněk Domin
Místo narození
— Karviná
Státní příslušnost — ČR
Národnost — česká

Základní profilové vzdělání

Vojenská psychologie                  –  Vojenská akademie v Bratislavě
Výchovné poradenství                 –  Ostravská univerzita
Vychovatelství/etopedie            –  Ostravská univerzita
Tělesná výchova volného času  –  Ostravská univerzita
Školní psychologie                         –  Univerzita Palackého v Olomouci
Výcvik mediace – akreditace MPSV ČR, Asociace mediátorů ČR (100 h)
Výcvik hypnoterapie SF (psychoterapie využívající přímých a nepřímých sugescí zaměřená na spoluvytváření řešení s klienty) – akreditace MPSV ČR  lektoři: Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D., PhDr. Daniel Žákovský, PhDr. Michal Věžník (160 h)
Speciální pedagogika                 –  Ostravská univerzita

Pedagogická praxe

1987-1991 důstojník kultury a výchovy (VÚ Přáslavice u Olomouce)
1991-1997 učitel/třídní učitel základní školy (Karviná)
1997-2016 středoškolský učitel/ třídní učitel/výchovný poradce/ metodik prevence… (SOŠ OOM Karviná)
2016-dosud speciální pedagog/výchovný poradce (SŠ, ZŠ a MŠ Karviná)

Psychologická praxe

1996-dosud soukromá praxe
1996-dosud externí spolupráce s DDM (Juventus Karviná)
1999 školní psycholog (ZŠ Cihelní/Prameny Karviná)
1997-2001 psycholog v ÚSP (Karviná)
2001-2005 psycholog v K-centru (Karviná; nízkoprahové centrum pro drogové závislosti)
2006-2014 školní psycholog (ZŠ Družby Karviná)
2013-dosud externí psycholog (Centrum pro rodinu Sluníčko, z. s.)