Orientační/zkrácené sezení1 600 Kč
jedno sezení (individuální/skupinové)  800 Kč
Meditace / facilitace dohodou
Lektorská činnost dohodou
Psychodiagnostika 2 1 500 Kč

Doba jednoho sezení je 80-90 minut.
Doba orientačního/zkráceného sezení je 50 minut.
Veškeré služby jsou hrazeny přímou platbou vždy po skončení sezení.


1 Jde o zahajující sezení/setkání, jehož cílem je, aby si klient ověřil, zda mu vyhovuji já jako odborník a člověk a zda mu vyhovují formy práce, které mu nabízím. Toto setkání může, pokud se tak klient rozhodne, plynule přejít do řádného 80-90minutového sezení.

Místo a čas sezení může být určeno také podle požadavku klienta. V takovém případě je cena určena dohodou.

2 Běžná vstupní i průběžná diagnostika je součástí sezení. Psychodiagnostikou se zde myslí rozsáhlejší specializované psychologické vyšetření.