Vstupní / orientační schůzka1 350 Kč
Jedno sezení (individuální/skupinové)  500 Kč
Jedno sezení (individuální/skupinové) po 18:00 hodině 700 Kč
Meditace / facilitace dohodou
Lektorská činnost dohodou
Psychodiagnostika 2 dle charakteru zakázky

Standardní doba jednoho sezení je 70-90 minut.
Standardní doba orientační schůzky je 50 minut.
Veškeré služby jsou hrazeny přímou platbou vždy po skončení sezení.


1 Jde o zahajující sezení/setkání, jehož cílem je, aby si klient ověřil, zda mu vyhovuji já jako odborník a člověk a zda mu vyhovují formy práce, které mu nabízím. Tato schůzka může, pokud se tak klient rozhodne, plynule přejít do řádného sezení.

Místo a čas sezení může být určeno také podle požadavku klienta. V takovém případě je cena určena dohodou.

2 Běžná vstupní i přůběžná diagnostika je součástí sezení. Psychodiagnostikou se zde myslí rozsáhlejší specializované psychologické vyšetření.