Hájenka

Psychologické a relaxační centrum Hájenka je poradenským a diagnostickým zařízením, jehož cílem je nabídnout klientovi pomoc v přirozeně odpočinkovém prostředí, kterým je  příroda.

Proto je zakomponovaná do bývalé hájovny.

 

Kolem hájenky jsou vysázeny desítky jehličnanů a bezprostřední okolí tvoří lesopark Bažantnice a zahrádky, takže už cestou do poradny klient přechází z „uhoněného“ města do „poklidného“ venkova, přestože ujde či ujede jen několik stovek metrů.


Fotogalerie Hájenky