V oblasti generačních a mezigeneračních vztahů: 

 • problémy (mezi partnery/manželi, sourozenci, spolužáky ve škole, dětmi/mládežníky v partě)
 • problémy mezi dětmi a rodiči, rodiči a prarodiči…

V oblasti sociálně patologických jevů:

 • při výskytu závislostí (alkohol, workoholismus, hrací automaty, PC, ostatní drogy…)
 • při záškoláctví, toulavosti, nekázni, agresivitě, nedostatečných studijních výsledcích, profesní orientaci,…, dítěte/žáka
 • při domácím násilí (týrání partnera/partnerky, manžela/manželky, dětí či rodičů…)
 • při sexuální zneužívání dítěte, partnerky/manželky…

Při osobních problémech:

 • nežádoucí stavy pozornosti – roztržitost, zapomnětlivost, nepozornost, ADHD…
 • nežádoucí stavy citové – přecitlivělost, dlouhodobé nežádoucí nálady (lhostejnost, úzkost, deprese, strach, podrážděnost…)
 • přetrvávající psychické trauma po vážných životních událostech – smrt blízké osoby, autonehoda, ztráta práce, rozvod, týrání, sexuální zneužívání…
 • potíže v komunikaci s jinými lidmi
 • psychické bloky – různé typy strachů (arachnofobie, klaustrofobie, strach z řízení auta, …), zadrhávání, stereotypní nežádoucí pohyby …
 • psychosomatické obtíže – noční pomočování
 • psychohygiena osobní – harmonizace provozu domácnosti a organizace dne, základy zdravého stravování, osobní hygiena dítěte, kultura bydlení…
 • dlouhodobé stavy únavy, přetížení, únava, psychohygiena profesní – harmonizace řídící a organizátorské práce, organizace dne, vztahy v práci, workoholismus….
 • stres, mobil/šikana v práci/škole
 • problémy v oblasti motivace (smysl života) v práci, v osobním životě

V oblasti sebepoznání, rozvoje osobnosti:

 • diagnostika schopností (co dokážu, co umím, na co mám – IQ, odolnost vůči stresu, pozornost…)
 • diagnostika osobnostního profilu (jaký jsem – temperament, charakter, schopnosti)
 • diagnostika motivační a anamnestická (co chci, jak jsem aktuálně spokojen…)
 • rozvoj žádoucích schopností, dovedností, vlastností charakteru

V oblasti vzdělání a práce:

 • profesní diagnostika – výběr vhodné školy, určení struktury všeobecných studijních předpokladů, určování předpokladů pro výkon různých profesí
 • pracovní a personální diagnostika – výběr vhodného profese
 • pracovní a personální diagnostika – výběr vhodného pracovníka